Köpvillkor

Beställning:

Beställning görs via kundvagnen. Du får då omgående ett svarsmail som bekräftelse på din beställning. Om du har valt att betala till konto innehåller detta mail även ett kontonummer. (Vid betalning via Payson görs betalningen direkt i samband med beställningen.) När betalningen är genomförd och produkten uppsydd och skickad kommer du att få ytterligare ett mail så att du vet att din beställning är på väg.

Stor order:

Om du gör en beställning som väger mer än 500 gram eller omfattar fler än fem figurer innehåller det första mailet bara en bekräftelse på att beställningen är mottagen. Inom tre dagar kommer ytterligare ett mail som bekräftar att beställningen är godkänd och kommer att utföras. Detta beror på att det här är en enmansverksamhet och att stora beställningar kan vara svåra att genomföra. Om beställningen har godkänts kommer det andra mailet även innehålla porto och det slutgiltiga priset samt kontonummer om du har valt det betalningsalternativet. Om du har valt att betala via Payson skickas det en betalningsbegäran separat från Payson. För att kunna betala begäran från Payson krävs att du själv har eller skapar ett konto där. Om du inte har/vill skapa ett konto får du istället betala till bankkontot.

Betalning:

Betalning görs via Payson eller till det konto som anges i mailet. Betalning via Payson är dyrare p.g.a. att de tar ut en avgift på 3 % vid varje överföring. Hur stor skillnaden blir för just din beställning framgår i kundvagnen, där du också väljer betalningsalternativ. När du betalar via konto var noga med att skriva ordernumret i meddelandefältet så att jag vet vem pengarna kommer ifrån och kan skicka ut produkten. OBS! Inga produkter skickas innan betalningen är genomförd!

Stor order:

Vid beställningar som väger mer än 500 gram eller omfattar fler än fem figurer krävs det att du har/skapar ett konto på Payson för att kunna betala den betalningsbegäran som skickas ut. Om du inte redan har ett konto hos Payson bör du därför välja att betala till bankkonto.

Porto:

Porto tillkommer på alla beställningar, vilket framgår i kundvagnen. Där görs en beräkning på hur mycket portot på beställningen kommer att kosta utifrån Postens priser för inrikesbrev.

Stor order:

Beställningar på över 500 gram ska godkännas, och portot räknas sedan ut manuellt. Därför skickas ett andra mail med mer information ut senast tre dagar efter beställningen. Lägsta kostnad för porto vid dessa beställningar är dock 42 kronor. (Se även ’Beställning’.)

Beställningstid:

I nuläget ligger beställningstiden på 1 - 2 veckor + leveranstid (3 vardagar), under förutsättning att betalning görs omgående. Vid många eller större beställningar (fler än fem figurer) kan det dock ta längre tid eftersom jag i regel syr upp figurerna först efter att betalningen är genomförd. I sådana fall kommer ett speciellt meddelande att skickas till din mail inom tre dagar efter att beställningen har mottagits.

Reklamationer:

Reklamationer görs inom två veckor från mottagandet av produkten genom att de figurer som ska reklameras skickas tillbaka, tillsammans med en skriftlig förklaring med anledningen till reklamationen. Denna går också bra att göra via mail, men produkten måste alltid skickas tillbaka för att du i din tur ska få tillbaka dina pengar. Ersättning för det porto du betalar vid reklamationen utgår inte.

Garanti:

Någon egentlig garanti på varorna finns inte. Generellt sett är produkterna dock mycket hållbara, exempel där de har gått sönder är när de använts som nyckelring i flera år (fler än fem) eller av misstag har fått fungera som kattleksaker. Om de går sönder eller om du har andra klagomål på din figur är du dock välkommen att höra av dig, och förhoppningsvis kan vi då lösa situationen på ett tillfredsställande sätt. OBS! Färgen på pärlorna kan variera lite jämfört med de på bilderna på grund av olika färgbad.


Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy införs i samband med införandet av GDPR 2018-05-25.

Information Jag Samlar In

För att göra din beställning måste du uppge viss information, så som namn, adress, e-mail, betalningsinformation och information om vad du beställer. Du kan också välja att lämna ytterligare personlig information genom att kontakta mig direkt, t.ex. om du vill göra en specialbeställning.

Varför Jag Behöver Din Information och Hur Jag Använder Den

Jag samlar in, använder och delar din information enligt olika gällande lagar. Detta gör jag

 • för att kunna förse dig med mina tjänster, så som att tillverka och leverera din beställning, hantera klagomål och tillhandahålla hjälp till dig som kund.
 • om du har godkänt det till särskilda ändamål, t.ex. maillista. Ett sådant godkännande kan när som helst tas tillbaka.
 • om det behövs för att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller förordnande från domstol, eller i samband med rättsliga krav, så som att spara dina uppgifter enligt gällande skatteregler.
 • för att förbättra min verksamhet och mina tjänster, om jag kan göra det utan att det inskränker på dina rättigheter eller intressen.

Delande och Utlämnande av Information

Information om mina kunder är viktig för min verksamhet. Jag delar endast din personliga information i mycket begränsad utsträckning, och i få sammanhang, se nedan:

 • Leverantörer av tjänster. Jag använder vissa betrodda tredje parter för att utföra tjänster åt min verksamhet, så som olika leverantörsföretag. Jag kommer att dela din personliga information med dessa tredje parter, men endast i den utsträckning som behövs för att de ska kunna utföra sina uppdrag.
 • Överförande av verksamhet. Om jag säljer min verksamhet eller slår ihop den med annan verksamhet, kan jag komma att lämna ut din personliga information som en del av denna transaktion, i den utsträckning som är tillåten enligt lag.
 • Enligt lag. Jag kan komma att samla in, använda, spara och dela din information om jag har god anledning att tro att det är nödvändigt för att: a) svara på en rättsprocess eller svara på förfrågan från myndighet; b) driva igenom mina avtal, regler och policys; c) förebygga, utreda och motverka bedrägeri och annan illegal verksamhet, säkerhetsproblem eller tekniska problem; d) skydda mina kunders, och andras, rättigheter, ägodelar och säkerhet.

Lagring av Information

Jag lagrar bara din personliga information så länge som det är nödvändigt för att jag ska kunna uppfylla de tjänster som du beställt samt som det är beskrivet i min sekretesspolicy. Jag kan dock även vara tvungen att spara information för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, lösa konflikter och upprätthålla avtal. Generellt sett sparar jag din information i 10 år.

Hantering och Lagring av Personlig Information Utanför EU

Jag kommer inte att hantera eller lagra din information genom servertjänst hos tredje part utanför EU.

Dina Rättigheter

Om du bor inom vissa landsområden, t.ex. EU, så har du ett antal rättigheter i förhållande till din personliga information. Vissa av dessa rättigheter är generella, men andra är begränsade enligt följande:

 • Tillgång: Du kan ha rätt att få tillgång till och få en kopia av den personliga information jag har om dig genom att kontakta mig enligt kontaktinformationen nedan.
 • Ändra, begränsa, ta bort: Du kan ha rätt att ändra, begränsa min användning av eller få din personliga information raderad. Undantag från detta görs när jag enligt lag måste spara informationen. Generellt sett raderar jag dock din personliga information efter förfrågan från dig.
 • Protestera: Du kan protestera mot a) min användning av din information baserat på mina intressen och b) att motta riktad marknadsföring, så som mailutskick, efter att du tidigare har lämnat ditt medgivande till detta. I sådana fall kommer jag att radera din personliga information, om jag inte har starka och lagliga grunder att fortsätta använda informationen eller måste spara den för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.
 • Klaga: Om du bor i EU och vill inkomma med oro eller klagomål kring min användning av din information (utan att inskränka på dina andra rättigheter) har du rätt att göra det genom att kontakta ditt lands datainspektionsmyndighet.

Kontakt

Jag, Hanna Åberg, ansvarar för hanteringen av din information enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR. Om du har några frågor kan du kontakta mig på hanna[at]parlfigurer.se. byt ut '[at]' mot '@'